Szerzői jog

Jelen honlap tulajdonosa Károly Tamás (dr.szauna) Minden, a drszauna.hu weboldalon („oldal”) található tartalom a Károly Tamás („tulajdonos”) szellemi tulajdona. A tulajdonos az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos minden jogot fenntart. A tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül – kivéve a saját részre, nem kereskedelmi célra történő mentést vagy nyomtatást – tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Károly Tamás követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését. Az oldaltól információkat, tartalmi elemeket átvenni kizárólag abban az esetben lehet, ha az átvevő nem módosítja az eredeti információt és a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. A tulajdonos pontos és hiteles információk közlésére törekszik, a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért nem vállal felelősséget.